"ATM gạo" của MobiFone đến với những hoàn cảnh khó khăn giữa dịch Covid-19

Trò chuyện cùng chúng tôi