Vụ hủy kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 của ứng viên: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo khẳng định đúng quy định

Liên quan đến đơn thư khiếu nại về việc hủy kết quả trúng tuyển viên chức đối với bà Đào Thị Hương Trà, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo khẳng định, đã xem xét kỹ lưỡng và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ:
Trò chuyện cùng chúng tôi